INŽENJERING

Profesionalno izrađen dokument poslovnog plana, investicijske studije ili studije isplativosti, omogućit će vam spoznaju svih bitnih i relevantnih pokazatelja te odrediti najracionalniji ishod.

0 +
Gradnja

Prikupljamo ponude, sudjelujemo u izboru izvođača te definiramo strategiju za uspješan početak gradnje. 

0 +
Nadzor

Kontroliramo i pratimo dinamiku radova i njihovu kvalitetu te redovno obilazimo gradilište.

Osnovni zadatak našeg inženjeringa je da se pronađe najracionalnije rešenje s optimalnim ekonomskim efektima. 

+ Garancija na sve poslove

Ne ulazite u investicijski rizik sami !

Projekti i zadaci od strane naših klijenata, čine bit naše organizacije i s tim u vezi, dužni smo imati i imamo sve odgovarajuće kompetencije u upravljanju projektima, izračunima i rokovima. 

100%

Kvalitetna i stručna procjena nekretnine

100%

Pravna i tehnička podrška

Na većim projektima gdje je uključen velik broj sudionika, pratimo njihov rad, kontroliramo sve troškove te usklađenost ugovorenih obveza.

Uvođenjem konzaltinga i inženjeringa u proces izrade projektne dokumentacije i gradnje postupak se modernizira, ubrzava, pojeftinjuje, postiže se viša kvaliteta, smanjuje se broj ljudi koji rade i pojavljuje se rad s varijantnim rješenjima.

Kreativno razmišljanje i cjelovit pristup, u potpunosti omogućuje našim klijentima, sigurno, visokokvalitetno i dugoročno rješenje i rezultate koji mu donose konkurentnu prednost i jačanje svoje pozicije.

Pomoć u procesu donošenja odluka

Pomoć u procesu donošenja odluka o pokretanju projekta i to kroz izradu studija i identifikaciju te analizu potencijalnih dionika projekta.

Preuzimanje izrade dokumentacije

Preuzimanje izrade dokumentacije i kompletno upravljanje projektom a koji poslovi se sastoje od upravljanja vremenom, opsegom, troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizicima, nabavom, ljudskim potencijalima i dionicima

Kompletan nadzor svih aktivnosti

Kompletan nadzor svih aktivnosti te kontinuirano izvještavanje investitora pomoću specijaliziranih alata, o statusu projektnih i građevinskih aktivnosti, na tjednoj, mjesečnoj ili kvartalnoj bazi