Pravo na prigovor

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, našim korisnicima omogućavamo pravo na prigovor

  1. Pravo na prigovor

Poštovani, ukoliko smatrate da se naše trgovačko društvo ne pridržava uvjeta iz vašeg/našeg ugovora ili usmenog dogovora, imate pravo uputiti nam svoj prigovor, a mi se obvezujemo, preko našeg odjela koji je zadužen za poslove rješavanja prigovora, odgovoriti Vam u najkraćem mogućem intervalu. Da bi proces rješavanja vašeg prigovora bio efikasniji i brži, predlažemo sljedeće:

Pokušajte riješiti spornu situaciju u izravnom/usmenom obraćanju. U većini slučajeva, u toj fazi problem može biti riješen brzo i jednostavno.
Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom niste riješili nesporazum, tada predlažemo da nam se pismenim prigovorom obratite a mi u tom slučaju, stvaramo obvezu odgovoriti Vam u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora

Svaki prigovor na postupanje, možete uputiti nama kao društvu ali i udruzi za zaštitu potrošača te drugim nadležnim tijelima. Ako niste zadovoljni dobivenim odgovorom ili predloženim rješenjem na uloženi prigovor, možete podnijeti prijedlog za mirenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje mirenje odnosno, pokrenuti alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu s posebnim propisom kojim se regulira alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Neovisno o prethodno navedenom, zaštitu svojih prava uvijek možete zatražiti od nadležnog suda.

Prigovor možete podnijeti na

  • e-mail adresu: info@direktnekretnine.com
  • ili poštom/osobno, na adresu: DIREKT Nekretnine d.o.o., Savski Gaj 1. Put 17, 10 020 Novi Zagreb