Uvjeti korištenja

Na pristup i korištenje internetskih stranica trgovačkog društva DIREKT Nekretnine d.o.o. („internetske stranice”) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja kao i svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici, smatra se da su korisnici pročitali i razumjeli Uvjete korištenja te da ih u cijelosti i prihvaćaju. Ukoliko korisnici ne pristaju na primjenu Uvjeta korištenja, molimo ih da se suzdrže od pristupa našim internetskim stranicama.

I. Sve informacije dostupne na internetskim stranicama, isključivo su informativnog karaktera i mogu se koristiti samo u osobne svrhe.

Internetske stranice i njihov cjelokupni sadržaj uključujući, bez ograničenja, tekstove, fotografije, crteže, audio i video materijale, žigove, dizajn, znakove, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu trgovačkog društva DIREKT Nekretnine d.o.o.. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja kao i u osobne, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja trgovačkog društva DIREKT Nekretnine d.o.o.. Korištenjem ili pristupom ovim stranicama, korisnici ne stječu, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja stranica odnosno bilo kojeg njihovog sadržaja ili dijela sadržaja odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada trgovačkom društvu DIREKT Nekretnine d.o.o. i/ili trećoj osobi.

Trgovačko društvo DIREKT Nekretnine d.o.o., ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetskih stranica i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, da će internetske stranice i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovih internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost i sam snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

Trgovačko društvo DIREKT Nekretnine d.o.o., ni u kojem slučaju nije odgovorno ni za kakvu štetu nastalu upotrebom internetskih stranica uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na korisnikovim sustavima za obradu podataka ili slično, čak i kad je izrijekom obaviještena o takvim štetama. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na usluge koje pruža trgovačko društvo DIREKT Nekretnine d.o.o..

II. Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje ovih internetskih stranica odnosno njihovog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe, bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja trgovačkog društva DIREKT Nekretnine d.o.o..

Svi materijali i/ili informacije i/ili ideje i/ili koncepti koje korisnik pošalje trgovačkom društvu DIREKT Nekretnine d.o.o. ili učini dostupnim putem internetskih stranica, nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom ili povjerljivim materijalima. Slanjem materijala putem internetskih stranica korisnik daje trgovačkom društvu DIREKT Nekretnine d.o.o. neograničenu licencu za korištenje istih uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, izvođenje, izmjenu ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

Na internetske stranice i na Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem internetskim stranicama korisnik je suglasan s time da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Trgovačko društvo DIREKT Nekretnine d.o.o., pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup internetskim stranicama bez prethodne obavijesti. Trgovačko društvo DIREKT Nekretnine d.o.o., moli korisnike da povremeno ponovno pročitaju Uvjete korištenja kako bi se upoznali s eventualnim promjenama jer, svako korištenje stranica nakon izmjena Uvjeta korištenja, podrazumijeva da su korisnici upoznati s izmjenama i da ih razumiju i u cijelosti prihvaćaju.

Zagreb, 01. siječanj 2022. godine