POSREDOVANJE

Pravna sigurnost u poslovanju nekretninama.

 

Provjeravamo kompletnu dokumentaciju, vlasništvo, posjed, pravni status, postojanje bilo kakvih prava ili prijetnji na nekretninama, stanje infrastrukture, mogućnost gradnje, izgradivost, izvršavamo procjenu vrijednosti, pravno zastupamo i dajemo garanciju na sve usluge.

Stručnost 100 %
Komunikacija 100 %

Adekvatna te profesionalna procjena tržišne vrijednosti komercijelnih i privatnih nekretnina, sukladno najvišim priznatim standardima za procjene, kako bi se ostvarila što bolja i kvalitetnija realizacija kupoprodaje.

Prava vrijednost je temeljni preduvjet brze kupoprodaje.

Imamo najviše stručne kvalifikacije i bogato iskustvo.

 

Savjetovanje i sigurnost

Savjetodavne usluge pri kupoprodaji

Naše klijente savjetujemo u svim aspektima nekretninskog poslovanja, bilo da se radi o klijentima koji prodaju, odnosno kupuju nekretninu za osobne potrebe ili da se radi o investitorima u stambene ili poslovne nekretnine.

INTEGRITET

IZVRSNOST

TRANSPARENTNOST

Pravna podrška i zaštita od početka do kraja investicije.

Sastavljanje svih vrsta ugovora, osobito ugovora o stjecanju ili opterećenju nekretnina, zastupanje pred sudovima u parnicama, pred upravnim i drugim tijelima te provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi kroz zemljišne knjige.

70+

Zemljišta

90+

Stanovi