Osnovni podaci

Naziv:  DIREKT Nekretnine d.o.o. ; Upravljanje nekretninama
Skraćeni naziv:  DIREKT Nekretnine d.o.o.
Sjedište:Savski Gaj 1. Put 17, Zagreb
Upis:Trgovački sud u Zagrebu (Tt-21/26764-2)
MBS:  081377956
OIB:  51142920043
Transacijski računi: Erste Banka Zagreb, broj računa: HR7924020061101036779
PDV identifikacijski broj:  HR51142920043
Polica osiguranja od odgovornosti: HOK Osiguranje, broj police: 13-0000009006
Temeljni kapital:  20.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)
Članovi uprave:  Zvonimir Bikić, magistar prava
i managementa nekretninama te  stručni specijalist poslovnog upravljanja.
“Zastupa Društvo samostalno i pojedinačno”.