ODVJETNIK

Zaštitia prava i najbrži put do rješenja pravnog problema.

 

Vaša nekretnina nije etažirana, nije upisana u zemljišne knjige, imate upisane terete, nemate uporabne dozvole, nisu Vam usklađeni katastarske i zemljišne knjige ili jednostavno niste sigurni da li je dokumentacija koju posjedujete uredna, nazovite i dogovorite sastanak u našem uredu ili ćemo mi posjetiti Vas !

BRZINA

FLEKSIBILNOST

ISKUSTVO

Sve potrebne pravne usluge i kompletna odvjetnička podrška.

Ne ulazite u rizik poslovanja s nekretninama sami ! Obratite nam se i mi ćemo učiniti sve što je potrebno da cijeli posao protekne glatko i bez problema.

Sastavljanje svih vrsta ugovora 100 %
Sastavljanje tužbi, žalbi ... 100 %
Zastupanje od početka do kraja 100 %

Osnovni nam je cilj pružiti sveobuhvatnu, kvalitetnu i efikasnu pravnu podršku prilagođenu interesima i potrebama svakog našeg klijenta. U nastojanju da pružimo stručnu i potpunu pravnu podršku, surađujemo s javnobilježničkim uredima, sudskim vještacima i sudskim tumačima.

Pribavljanje podataka i kompletna  analiza stanja nekretnine.

Imamo bogato iskustvo u pružanju pravne pomoći u poslovanju i prometu nekretninama.

“Područje poslovanja i prometa nekretninama, regulirano je čitavim nizom zakonskih i podzakonskih propisa iz domene različitih grana prava a posebno stvarno-pravnom, porezno-pravnom i obvezno-pravnom regulativom. Navedene pravne propise potrebno je dobro poznavati, ne samo pojedinačno već i u njihovoj ukupnosti, međusobnoj zavisnosti i povezanosti, kako bi u konačnici,  posao obavili u skladu s pravnim propisima koji reguliraju konkretan posao, ali isto tako da se nebi, zbog nepoznavanja propisa ili propusta, izložili materijalnoj ili čak kaznenoj odgovornosti”

Izrada dokumentacije potrebne za etažiranje, diobu suvlasništva i uređenje međuvlasničkih odnosa te kompletna provedba kroz nadležne institucije uključujući i upis prava vlasništva ili drugog prava u zemljišne knjige.

Davanje pravnih mišljenja i savjeta vezano uz pravo vlasništva.

 

Koja se porezna opterećenja mogu pojaviti ?

 

Sigurnost ulaganja

Oporezivanje i druga davanja

Jeste li kao prodavatelj možda obveznik poreza na prodaju nekretnine odnosno, tko plaća porez na prodaju nekretnine? Ne samo da ćemo odgovoriti na navedeno pitanje, nego Vas informirati o svim potencijalnim davanjima/porezima, prije nego li uopće pokrenete investiciju.